Zapraszamy także do: www.itn.edu.pl

Rok założenia - ANNO DOMINI 2008Film o Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej pt. "Ocalić od zapomnienia"

ŻYŁA WŚRÓD LUDU I DLA LUDU

Michalina Chełmońska-Szczepankowska
ur. 17-09-1885 r. w Warszawie - zm. 05-03-1953 r. w Mińsku Maz.


   Niniejsza strona internetowa jest z mej strony wyrazem hołdu i wdzięczności wobec poetki i nauczycielki Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej z racji 55. rocznicy jej śmierci oraz 100. rocznicy jej debiutu poetyckiego jakim był zbiór wierszy pt. Ranna rosa z roku 1908.
   Jako wnuk poetki pragnę przybliżyć internautom choćby cząstkę twórczości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, która wniosła swój skromny wkład do literatury Młodopolskiej i międzywojennej przeznaczonej dla dzieci.
   Wszystko, co wiem o Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej pochodzi z przekazu jej syna a mojego Ojca Henryka Szczepankowskiego-Chełmońskiego. Ojcu też zawdzięczam, że w dzieciństwie i młodości wszczepił mi to, co sam przejął od swojej Matki, a więc wrażliwość na piękno przyrody i na potrzeby bliźnich. Z opowiadań Ojca zapamiętałem m. in., że Babcia Michalina była skromna, szczera, pracowita, bez cienia zarozumiałości; że odznaczała się przywiązaniem do ludu wiejskiego, a także głęboką wiarą. Sama bowiem była wychowana w duchu Pawłowym, a więc ortodoksyjnym.
   W poezji swojej Michalina Chełmońska-Szczepankowska podejmowała niejednokrotnie te motywy i wątki, które jej krewny, wybitny malarz Józef Chełmoński tworzył na swoich płótnach.
   Zachowały się po Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej liczne rękopisy wierszy, opowiadań, utworów scenicznych dla dzieci, a także listy w tym korespondencja wydawnicza, fotografie, świadectwa z pracy nauczycielskiej oraz opinie współczesnych o jej twórczości.
   Mając w pamięci wolę mego Ojca, aby zachować dla potomnych dorobek twórczy poetki Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej wydałem dwa zbiory jej wierszy: w 2000 r. pt. Poezje oraz w 2003 r. pt. A nad moją polską ziemią. Czynię również starania o wydanie w bieżącym roku zbioru jej opowiadań przeznaczonych dla dzieci.
   Mam nadzieję, że poezja Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej znana i ceniona w okresie Młodej Polski i międzywojnia, a niesłusznie zapomniana w PRL, znajdzie ponownie czytelników.
   Zapraszam zatem miłośników literatury dziecięcej na stronę internetową o życiu i twórczości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.

Piotr Szczepankowski-Chełmoński, wnuk poetki